Helder zelfbeeld

praktijk voor spirituele hulpverlening & groei

Etherische kristalchirurgie


Bij etherische kristalchirurgie wordt met kristallen in de energievelden van iemand gewerkt om deze in balans te brengen en/of te herstellen. Er wordt dus niet geopereerd in het fysieke lichaam en mensen gaan niet onder narcose. Ook is het mogelijk om op deze manier de meridianen weer in balans te brengen.

 

Wat houdt dit nu in?
Alles bestaat uit trillingen, dus ook mensen. Wanneer een materie dicht is van volume is de trilling laag is. Door die lage trilling kunnen we de vorm van de trilling zien, bijvoorbeeld een steen. Doordat we dat kunnen zien, weten we ook dat als we in botsing komen met die steen, we daar een pijnlijk herinnering aan over kunnen houden, zoals een blauwe plek. Iets met een hoge trilling heeft een minder vaste schikking in zijn moleculen en atomen en is voor de meeste mensen daardoor niet zichtbaar.

Naast een fysiek lichaam hebben wij mensen ook energielichamen die uit een hogere trilling bestaan, en die om ons heen hangen. Dit noemt men het aura. Ook het aura is weer verdeeld in verschillende levels, 7 wel te verstaan, die op hun beurt ook weer in 7 energielagen verdeeld zijn. Wanneer je je dit voorstelt, kun je je misschien ook voorstellen dat wanneer je aura in contact komt met een andere energie dat dit ook een soort van botsing oplevert, wat ook weer een soort van blauwe plek kan opleveren. Wanneer een energie of trilling voortdurend op jouw energielichamen of lichaam duwt heeft dit -  afhankelijk van je kwetsbaarheid op dat moment en de heftigheid van de duwende energie of trilling - gevolgen. Als je hierbij verder nadenkt, kun je je dus indenken dat een botsing van een trilling uit de buitenwereld op jouw energielagen dus gevolgen kan hebben bij jou op emotioneel, energetisch en fysiek niveau. Mensen kunnen vermoeid raken, een burn-out krijgen of ziek worden. Denk maar eens aan de gevolgen die een voortdurend mopperende baas op je heeft.

Kortom; er ontstaat een beschadiging/blokkade in de energielichamen, die kan doorzetten in het fysieke lichaam.
De wijze waarop wij denken kan ook een oorzaak zijn van blokkades in onze energiedoorstroming en vervolgens weer zorgen voor emotionele, fysieke en geestelijke blokkades/problemen. Voorbeeld: angst en stress zorgen voor verkramping in het lichaam, net als woede en waar sprake is van verkramping kan de energie niet goed doorstromen.

 

Wat gebeurt er nou bij energetische kristal chirurgie
Iemand komt met een bepaalde klacht. Ik ga in de energielagen op zoek naar het oorspronkelijke probleem. Dat doe ik door de energielagen met mijn handen af te tasten. Een klacht die vastzit op een bepaalde energielaag heeft meestal te maken met een bepaald levensthema. Het is van belang dat de cliënt zich bewust wordt van wat hij/zij heeft met dit thema, omdat het opheffen van een blokkade in de energievelden alleen tot tijdelijke verlichting leidt, wanneer het oorspronkelijke probleem niet wordt aangepakt. Door bewustwording kan iemand anders leren omgaan met een probleem waardoor er hij/zij meer in harmonie met zichzelf komt. Bewustwording is heel belangrijk omdat daardoor de cliënt al tot een stuk heling binnen zichzelf kan komen. Heling is overigens niet altijd een genezing van een ziekte, het kan ook acceptatie inhouden of een vermindering van symptomen.
Daarna haal ik met behulp van kristallen en kristallen instrumenten negatieve en/of stagnerende energie (blokkades) weg, maak ik de plek in het energielichaam of de energielichamen schoon, en vraag heling en doorstroming aan.
Daarvoor gebruik ik o.a. kristallen en instrumenten van kristal zoals de Vayra, de Viswa Vayra, de Axes Mundi Vayra en de Phurba’s.

 

Per afspraak zijn de kosten €45,-- incl. B.T.W.
BredaPashouders op vertoon van de BredaPas € 22,50

 

etherische kristal  etherische kristalchirurgie  etherische kristal 2 

FB button

blog button